Villa on the beach

Het mooiste van de dag en het beste van de nacht. Beleef het in Villa on the Beach. Overdag een strandpaviljoen om heerlijk te eten, drinken en relaxen. ’s Nachts de meest trendy club langs de Nederlandse kust.

Disclaimer

Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, tevens zal ontzegging van de toegang worden aangezegd.

1. U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen. Glazen en blikjes dienen binnen of op het terras leeg te worden gedronken, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen naar elders.
2. U mag zich niet bij de entree of in de zaal agressief of dominant opstellen, zowel niet in woord als in gedrag.
3. Garderobe is in Villa on the Beach verplicht. U krijgt uw eigendommen alleen retour op vertoon van bijbehorend garderobeticket. Bent u, door welke reden dan ook, niet meer in bezit van een garderobeticket zult u tot sluitingstijd moeten wachten. Voor verloren voorwerpen kunt u zich richten tot: info@villaonthebeach.nl.
4. U mag niet in het bezit of onder invloed van drugs of alcohol zijn.
5. Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan de toegang u blijvend worden ontzegd.
6. U dient tenminste 18 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel middels legitimatie te kunnen aantonen. Er worden geen alcoholische dranken aan gasten onder 18 jaar oud geschonken.
7. Het gebruik of het in bezit hebben van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
8. Grote groepen zonder reservering kunnen worden geweigerd; hinderlijke samenscholing wordt niet getolereerd.
9. Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht, behouden wij ons het recht u de toegang te weigeren.
10. In het geval van een besloten avond behouden wij ons het recht u te weigeren. Een besloten avond zal duidelijk geafficheerd worden.
11. Personen die weigeren om door de metaaldetector te lopen, mogen niet naar binnen.
12. U mag onze eigendommen niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
13. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
14. Bij calamiteiten dient u te allen tijde instructies van het personeel op te volgen.
15. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Villa on the Beach is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
16. Wij wijzen u er op dat ons pand, zowel binnen als buiten, is voorzien van camera’s. Een ieder in ons bedrijf stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden.
17. Wij wijzen u er op dat binnen en op het terras foto’s worden gemaakt. Bij betreden van het bedrijf gaat u akkoord met het maken van foto’s en de publicatie daarvan.
18. Het is verboden ongevraagd en zonder toestemming foto’s en video-opnames te maken in het bedrijf, en deze voor publicatie of commerciële doeleinden in te zetten. Voor aanvragen richt u zich tot info@villaonthebeach.nl.
19. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze richten aan het management van Villa on the Beach. Te bereiken via info@villaonthebeach.nl.